Problemer i nære relationer

Det kan være meget slidsomt hvis man har problemer i sine nære relationer. Det kan være i parforholdet, med forældrene, søskende, børnene eller kolleger på jobbet. Der kan være mange årsager til hvorfor vi har svært ved at tale sammen og løse problemerne i fællesskab, og det giver ofte mange bekymringer og følelser som er svære at håndtere.

Udfordringer i nære relationer kan omfatte forskellige ting, nedenfor er eksempler på disse:

  • Kommunikationsproblemer: Problemer med at udtrykke sig klart, lytte aktivt, forstå hinandens behov og følelser eller konstruktivt håndtere konflikter.
  • Konflikter og uenigheder: Uoverensstemmelser, kampe eller gentagne konflikter om forskellige emner eller problemer, der kan føre til spændinger eller afstand mellem parterne.
  • Tillidsbrud: Mistillid, utroskab, hemmeligheder eller handlinger, der har skadet tilliden mellem parterne.
  • Forskellige forventninger og behov: Når parterne har forskellige forventninger, prioriteter eller behov, der kan være vanskelige at afstemme eller håndtere i relationen.
  • Manglende følelsesmæssig forbindelse: Når relationen mangler intimitet, empati, støtte eller følelsesmæssig nærhed, kan det skabe afstand og følelsesmæssig utilfredshed.
  • Manglende respekt og grænser: Når der er en mangel på respekt for hinandens grænser, følelser eller individuelle autonomi, kan det føre til udfordringer og konflikter.

Udfordringer i vores nære relationer kan have betydelig indflydelse på vores trivsel og livskvalitet. Det er ofte man kommer til kort og føler sig fastlåst.
Sammen med mig kigger vi på de dynamikker der er i de pågældende relationer, hvilke roller indtager vi og sidder fast i. Vi arbejder med kommunikationstræning, konfliktløsningsteknikker, genskabelse af tillid og med grænser og respekt. Så man får forståelse for hvordan det kan være at det er endt i en konflikt, får forståelse egen rolle og for ens relationers og hvordan man selv kan tilgå konflikten på en mere konstruktiv måde.