Lavt selvværd

At have et lavt selvværd betyder, at man har en negativ opfattelse af sig selv og generelt føler sig utilstrækkelig eller uden værdi. Når man har et lavt selvværd er det ofte forbundet med en negativ indre stemme – ”den indre kritiker” – der kritiserer og taler ned til en, er devaluerende. Ofte har man svært ved at modtage ros og anerkendelse fra andre. Det er forbundet med stor ubehag at være i centrum, og man har en tendens til at forestille sig, hvad andre tænker om en, ”tankelæseren”.

Nedenfor kan du læse nogle typiske karakteristika ved lavt selvværd:

  • Negative selvopfattelser: Personer med lavt selvværd har tendens til at have en negativ selvopfattelse. De fokuserer på deres fejl og mangler og har svært ved at anerkende deres positive sider.
  • Selvkritik: En person med lavt selvværd er ofte meget kritisk over for sig selv. De dømmer sig selv hårdt for deres fejl eller manglende evner og føler sig ofte utilstrækkelige.
  • Lav selvtillid: Lavt selvværd er ofte forbundet med lav selvtillid. Personen mangler troen på egne evner og har svært ved at tage initiativ eller handle på grund af frygt for at fejle eller blive dømt af andre.
  • Bekymring om andres mening: En person med lavt selvværd er ofte meget opmærksom på, hvad andre mennesker tænker om dem. De kan være bange for at blive afvist, kritiseret eller ikke accepteret af andre.
  • Undgåelse af udfordringer: På grund af manglende selvtillid og frygt for nederlag undgår personer med lavt selvværd ofte udfordrende situationer eller nye oplevelser, der kan true deres selvbillede

Det lave selvværd kan betyde at ens grænser bliver overtrådt igen og igen. Da vi ikke føler vi har nogen værdi, har vi heller ikke krav på at blive behandlet ordentligt og respektfuldt.

Jeg kan hjælpe dig med at undersøge, hvordan dit lave selvværd er opstået, så du får en forståelse af hvad der ligger til bag.
Gennem terapien hos mig, lærer du at identificere og udfordre dine tanker, følelser og overbevisninger om dig selv, udvikle en mere realistisk og positiv selvopfattelse, opbygge sundere coping-strategier og øve egenomsorg og selvkærlighed.

HUSK du har lov til at være her lige præcis som du er!